ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πριν την αναχώρηση, υπογράφεται το μισθωτήριο συμβόλαιο το οποίο περιλαμβάνει αστική ευθύνη και ασφάλεια για ατύχημα επιβατών. Επίσης, γίνεται παρουσίαση του σκάφους για να εξοικειωθείτε με τους χώρους και ενημερώνεστε πλήρως για τον εξοπλισμό που συνοδεύει το σκάφος και τους κανόνες ασφαλείας.
Το ποσό των καταναλωθέντων καυσίμων επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Το σκάφος παραδίδεται με γεμάτες τις δεξαμενές καυσίμων και η καταβολή του κόστους γίνεται με την επιστροφή του σκάφους.
Το σκάφος επιστρέφει σε προκαθορισμένη ώρα και πριν τον εφοδιασμό καυσίμων γίνεται έλεγχος της κατάστασης του και του εξοπλισμού.
Δυνατότητα ενοικίασης με ή χωρίς καπετάνιο:
Ανά ημέρα
Ανά εβδομάδα
Περισσότερες ημέρες
Όλα τα ταχύπλοα μας σκάφη ασφαλίζονται με μεικτή ασφάλεια. Για την επιβεβαίωση της ενοικίασης απαιτείται καταβολή εγγύησης, η οποία επιστρέφεται με τη λήξη της μίσθωσης.
Πολιτική ακυρώσεων:
Μεταφορά μίσθωσης σε άλλη ημερομηνία που είναι διαθέσιμο το σκάφος για ακυρώσεις που γίνονται έως και 20 ημέρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου.
Δέσμευση της προκαταβολής για ακυρώσεις που γίνονται σε διάστημα μικρότερο των 60 ημερών από τον προγραμματισμένο απόπλου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα και τιμές.